RODO

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH nagrywania wideo i głosu oraz otrzymywania wiadomości marketingowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych jest:

ALEKSANDRA MUSIAŁ PERMANENT MAKE UP, ul. 29 Listopada 18A lok. U3, NIP 6711745192

Twoje dane osobowe podawane przed wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie niektórych danych jest niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w Lange Medical Clinic (ul. 29 Listopada 18A lok. U3, 00-465 Warszawa) w przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.
• Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:

 • do dokonania kwalifikacji do zabiegów w celu zminimalizowania zagrożeń związanych z ich wykonaniem, wykluczeniem czynników mogących stanowić przeciwwskazanie do zabiegu oraz oceny możliwości osiągnięcia efektów zabiegowych
 • marketingu własnych produktów lub usług,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).
  • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, operator sms, itp.
  • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Po zapoznaniu się z w/w informacjami:
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania kwalifikacji zabiegowej i wykonania zabiegu przez: Aleksandrę Musiał. (zgoda dobrowolna, ale konieczna do przeprowadzenia zabiegu)
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo utrwalanie, wykorzystanie mojego wizerunku oraz głosu przez firmę ALEKSANDRĘ MUSIAŁ PERMANENT MAKE UP w związku z wykonaną usługą przez Aleksandrę Musiał w celach kontroli prawidłowego przebiegu zabiegu oraz jakości usług gabinetu, jak również w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (dokumentacja zabiegowa). (zgoda dobrowolna, ale konieczna do przeprowadzenia zabiegu)
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na otrzymywanie smsów z aktualnymi ofertami i ciekawymi promocjami oraz smsów z przypomnieniami o wizycie przez: ALEKSANDRĘ MUSIAŁ PERMANENT MAKE UP. Wiem, że mogę tę zgodę w każdej chwili wycofać.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na nieodpłatne, nieograniczone czasowo utrwalanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez ALEKSANDRĘ MUSIAŁ PERMANENT MAKE UP w celach marketingowych i promocyjnych gabinetu.
Moja zgoda dotyczy fotografii i nagrań audiowizualnych (w tym filmowych) wykonanej dla mnie usługi czy zabiegu np. dłoni, twarzy i obejmuje takie formy publikacji jak w szczególności: sieć Internet, media społecznościowe typu Facebook czy Instagram, fora, strona internetowa gabinetu, chmura, o ile publikacje te nie będą naruszać moich dóbr osobistych. Dopuszczam możliwość przetwarzania mojego wizerunku poprzez: kadrowanie, obróbkę cyfrową itp. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości zobowiązuję się niezwłocznie, w chwili okazania zrobionego zdjęcia do poinformowania gabinetu na piśmie o naruszeniu moich dóbr osobistych i sprzeciwie rozpowszechniania zdjęcia. Jeśli nie zgłoszę żadnych zastrzeżeń, zrzekam się wszelkich roszczeń z tego tytułu, również w przyszłości.

Zapisz się na bezpłatną konsultację

Zapisz się na bezpłatną konsultację wraz z wizualizacją. Sprawdź czy makijaż permanentny jest dla Ciebie!

Skontaktuj się!
Uśmiechnięta Aleksandra Musiał z założonymi rękoma